E-commerce

  • Inrichten complete e-commerce en digital marketing landschap
  • Van inventarisatie tot en met implementatie e-commerce platforms en online marketing kanalen
  • (Project)management

CRM Marketing

  • Inrichten customer journey processen en bijbehorende klantinformatie in CRM-systemen
  • Van inventarisatie van informatiebehoefte en processen tot en met implementatie van CRM processen en systemen, kennisbeheer en gebruikerstrainingen
  • (Project)management en veranderingsmanagement

Database marketing & data analyse

  • Organiseren van meer klantinzicht en een compleet klantbeeld
  • Van inventarisatie van informatiebehoefte/vraagstuk tot en met vertaalslag naar marketingbeleid en inbedding klantkennis in de organisatie
  • (Project)management

Medewerkers – Klanten – Systemen
Binnen je organisatie draait het om mensen: medewerkers en klanten. Enthousiaste medewerkers zorgen voor enthousiaste klanten. Zonder klantkennis kun je je klanten niet goed te woord staan. Een compleet klantbeeld heb je nodig voor je marketing. En je hebt natuurlijk een systeem nodig om het allemaal te faciliteren.

E-commerce
E-commerce is meer dan alleen een webshop. Het draait natuurlijk ook om branding, beleving en content. En het gaat om de organisatie erachter. Hoe ga je de kanalen en touchpoints inrichten. Hoe ga je uiteindelijk sales realiseren? Klanten benaderen door e-mailmarketing. Klanten vinden door affiliate marketing. En gevonden worden door middel van SEO, SEA en online advertising. Contacten onderhouden door middel van social media. Onder de motorkap draait natuurlijk het e-commerce platform. Alle klantgegevens, marketingacties, contactmomenten, producten en sales komen tezamen en moeten worden gefaciliteerd.

Agile Marketing
NLM heeft oog voor medewerkers en tegelijkertijd klantfocus en een sterke klantantenne. NLM heeft met de voeten in de data- en systeemaarde gestaan en een brede ervaring binnen e-commerce. Daarnaast is NLM creatief en kan out-of-the-box-denken. En tenslotte is de aanpak van marketingprojecten resultaatgericht en succesvol. Hoe? Creatieve en workshopgewijze aanpak. Door projecten iteratief in te richten en vanaf het beginuur relevante medewerkers erbij te betrekken. En natuurlijk op een gezonde manier er bovenop zitten. E-commerce en CRM is afdelingsoverstijgend en multidisciplinair. Daarom mislukken veel projecten. Niét bij Next Level Marketing!